Xerrades / Charlas

La sensibilització de la societat envers l’autisme és una peça clau per a la inclusió de les persones amb autisme. La complexitat del trastorn fa molt difícil a les persones alienes detectar, comprendre i ajudar a la persona que el pateix i al seu entorn. Per això, fem xerrades divulgatives tant a públic en general com a col·lectius de serveis bàsics com mestres, personal sanitari, policia, bombers, treballadors socials, monitors de lleure, vetlladores, etc.

Si esteu interessats en rebre una d’aquestes envieu-nos un email per a concretar els detalls.

autismebarcelona@gmail.com

La sensibilización de la sociedad hacia el autismo es una pieza clave para la inclusión de las personas con autismo. La complejidad del trastorno hace muy difícil a las personas ajenas detectar, comprender y ayudar a la persona que lo padece ya su entorno. Por ello, hacemos charlas divulgativas tanto a público en general como a colectivos de servicios básicos como maestros, personal sanitario, policía, bomberos, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre, veladoras, etc.

Si están interesados ​​en recibir una de estas envíenos un email para concretar los detalles.

autismebarcelona@gmail.com