Servei d’informació / Servicio de información

El diagnòstic de l’autisme representa un canvi radical en la vida de les famílies, obligant a un nou enfocament que molt sovint posa a prova els valors, les creences, els recursos i les pròpies relacions personals.

Informació, formació i suport son les tres columnes fonamentals sobre les quals basem la nostra filosofia.

El diagnóstico del autismo representa un cambio radical en la vida de las familias, obligando a un nuevo enfoque que muy a menudo pone a prueba los valores, las creencias, los recursos y las propias relaciones personales.

Información, formación y apoyo son las tres columnas fundamentales sobre las que basamos nuestra filosofía.