L’autisme

L’autisme és un trastorn del desenvolupament neurològic que afecta les àrees de la comunicació, el desenvolupament del llenguatge i la conducta. Es dona en 1 de cada 80 naixements, amb més incidència en homes que en dones. Es considera un trastorn “invisible” perquè les persones que ho pateixen no presenten uns trets físics característics.

Les persones amb autisme processen de manera desajustada els estímuls que reben a través dels sentits. Tenen dificultats en el desenvolupament i us funcional del llenguatge, els costa entendre les emocions alienes, pateixen molt la manca d’estructura i de rutines. Això comporta que les seves respostes siguin poc o gens adaptatives. Molt sovint se senten fora de lloc, factor que augmenta la seva angoixa, i poden arribar a manifestar conductes disruptives.

Malgrat les dificultats que el trastorn els genera contínuament, les persones amb autisme també senten i volen les mateixes coses que la resta de la població. Tots tenen, en major o menor grau, capacitat per aprendre però necessiten que se’ls adapti el mètode, com ja es fa en l’àmbit d’altres discapacitats. L’afectació en el llenguatge i la comunicació en general els dificulta enormement fer-se entendre i evidenciar els propis talents, però un cop trobat el canal, les persones amb autisme ens descobreixen una manera diferent de veure i viure el món, de vegades curiós, sovint difícil, sempre sorprenent.

El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta a las áreas de la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la conducta. Se da en 1 de cada 80 nacimientos, con más incidencia en hombres que en mujeres. Se considera un trastorno “invisible” para las personas que lo padecen no presentan unos rasgos físicos característicos.

Las personas con autismo procesan de forma desajustada los estímulos que reciben a través de los sentidos. Tienen dificultades en el desarrollo y uso funcional del lenguaje, les cuesta entender las emociones ajenas, sufren mucho la falta de estructura y de rutinas. Esto conlleva que sus respuestas sean poco o nada adaptativas. Muy a menudo se sienten fuera de lugar, factor que aumenta su angustia, y pueden llegar a manifestar conductas disruptivas.

A pesar de las dificultades que el trastorno les genera continuamente, las personas con autismo también sienten y quieren las mismas cosas que el resto de la población. Todos tienen, en mayor o menor grado, capacidad para aprender pero necesitan que se les adapte el método, como ya se hace en el ámbito de otras discapacidades. La afectación en el lenguaje y la comunicación en general los dificulta enormemente hacerse entender y evidenciar los propios talentos, pero una vez encontrado el canal, las personas con autismo nos descubren una manera diferente de ver y vivir el mundo, a veces curioso , a menudo difícil, siempre sorprendente.